Można już żeglować. Ograniczenia zniesione.

Rekomendacja Wody Polskie jest jednoznaczna:
„Obecnie można już się przemieszczać, również w celach rekreacyjnych z zachowaniem środków bezpieczeństwa i dystansu społecznego.”

Większość portów jest wciąż zamknięta. Wynika to z rozporządzenia z 20 kwietnia, które w § 8. pkt. 1. ust. J: „do odwołania ustanawia czasowe ograniczenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, ujętej w PKD w dziale 93.0”.

Możliwe są prace portowe polegające na wodowaniu jachtów, przeparkowywaniu ich i przygotowaniu ich do sezonu.

Szczegóły znajdziecie tuta: http://warszawa.wody.gov.pl/aktualnosci/766-rekomendacja-wod-polskich-w-sprawie-uprawiania-turystyki-wodnej

22 kwietnia 2020 14:55